Specjalne kształcenie zawodowe

System kształcenia specjalnego jest częścią systemu szkolnego obowiązującego w  każdym kraju. U nas w Polsce funkcjonują placówki specjalne oraz integracyjne. Może do nich uczęszczać młodzież niepełnosprawna przejawiająca pewne dysfunkcje życiowe. Zadaniem specjalnego kształcenia jest przygotowanie jak najlepszej integracji społecznej między podopiecznym oraz odpowiednie przysposobienie do wykonywania zawodu. Cała ta rola spoczywa na pedagogach to oni dostosowują sposoby kształcenia do tego jakie możliwości rozwojowe reprezentuje podopieczny. Nie jest to łatwe zwłaszcza, że nauka z osobami niepełnosprawnymi wymaga czasu i wiele cierpliwości.

Przygotowanie do wykonywania zawodu

Jednym z celów kształcenia osób niepełnosprawnych jest stworzenie im jak najlepszej możliwości do tego by mogli przygotować się do wykonywania pracy zawodowej. Zatem placówka taka jak szkoła przysposabiająca do zawodu musi swoich podopiecznych wyposażyć w niezbędne kompetencje potrzebne do wykonywania zawodu. W ramach tych zajęć prowadzone są głównie zajęcia których celem jest rozwijanie w osobach niepełnosprawnych pewnej autonomii, socjalizacji ze społeczeństwem. Chodzi głównie o to aby mogli w lepszy sposób porozumiewać się z otoczeniem, zdobyć maksymalną życiowa zaradność, i możliwość zaspokajania podstawowych potrzeb. Co więcej pojęli na czym polega praca jaki jest cel pracy i w jaki sposób mogą z niej czerpać satysfakcję. Ta rola spoczywa w największej mierze na szkole przysposabiającej do pracy. Miejscem które prowadzi tego typy kształcenie jest placówka OtwarteOkno.edu.pl

Gdzie prowadzone jest kształcenie zawodowe?

W niemal każdym większym mieście znajduje się szkoła, placówka w której odbywa się kształcenie zawodowe osób niepełnosprawnych. W większości są to szkoły prywatne, które zatrudniają pedagogów specjalnych. Tak funkcjonująca prywatna szkoła specjalna prowadzi szereg zajęć terapeutycznych które mają przygotować podopiecznego do tego by mógł być zaradny w życiu codziennym, aby mógł uczestniczyć w życiu społecznym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *