Komunikacja w szkole przysposabiającej do pracy – dlaczego jest ważna?

Szkoła przysposabiająca do pracy to wyjątkowa placówka edukacyjna dla młodzieży z niepełnosprawnością. Jej celem jest przede wszystkim przygotowanie uczniów do sprawnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz zawodowym. Właśnie z tego powodu tak ważna w szkole przysposabiającej do pracy jest komunikacja. Bez niej trudno wyobrazić sobie codzienne funkcjonowanie w społeczeństwie. Jakie zajęcia z komunikacji oferuje szkoła przysposabiająca do pracy? O tym w poniższym artykule.

Szkoła przysposabiająca do pracy a komunikacja

Komunikacja jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania jednostki. Człowiek to istota społeczna, dlatego potrzeba kontaktu z innymi jest ogromna. Codziennie przecież rozmawiamy z innymi ludźmi, spotykamy się ze znajomymi, robimy zakupy, chodzimy do pracy. Do tego wszystkiego jest nam właśnie potrzebna umiejętność sprawnego komunikowania się.

Ogólna definicja mówi, że komunikacja to wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi osobami. Nośnikiem tych informacji mogą być nie tylko słowa, ale także gesty, teksty, obrazy lub dźwięki. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, a także uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, umiejętność skutecznego komunikowania się jest bardzo ważna. Dzięki temu lepiej mogą sobie oni radzić z codziennymi problemami, a także sprawnie funkcjonować w społeczeństwie. Właśnie z tego powodu w szkole przysposabiającej do pracy duży nacisk kładzie się na zajęcia rozwijające komunikowanie się.

Zajęcia z komunikowania się w szkole przysposabiającej do pracy

Zajęcia poświęcone rozwijaniu kompetencji komunikowania się należą w szkole przysposabiającej do pracy do zajęć obowiązkowych. Ich celem jest rozwijanie umiejętności komunikowania się z bliższym i dalszym otoczeniem nie tylko w mowie, ale również w każdy inny możliwy dla ucznia sposób. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, wykorzystywane są również wspomagające i alternatywne metody komunikacji. Takie zajęcia oferuje między innymi szkoła przysposabiająca do pracy Otwarte Okno w Tychach: http://www.otwarteokno.edu.pl/strony/137/szkola/

To nowoczesna placówka edukacyjna, zatrudniająca najlepszą kadrę pedagogiczną oraz doświadczonych specjalistów. Prowadzone tam zajęcia z rozwijania umiejętności komunikowania się z całą pewnością pomogą w przełamywaniu wielu barier i sprawniejszym poruszaniu się w codziennym świecie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *